Komuniti Bahá'í Malaysia

ENG | BM

Laman Web Rasmi Komuniti Bahá’í Malaysia

Siapakah Kami

Visi dan prinsip Kepercayaan Bahá'í yang universal telah menarik rakyat Malaysia dari semua lapisan masyarakat. Di seluruh Malaysia, komuniti tempatan Bahá'í bekerja secara aktif bersama rakan dan jiran tetangga untuk melibatkan diri dan merangsangkan individu untuk menguruskan perkembangan rohani, sosial dan intelek mereka. Kami bercita-cita untuk meningkatkan keupayaan individu supaya mereka menjadi agen perubahan positif, berusaha ke arah pembangunan masyarakat mampan dan mengukuhkan ikatan persahabatan.

 

Penganut Bahá'í amat komited kepada prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh Bahá'u'lláh, Nabi Pengasas Kepercayaan Bahá'í – antaranya termasuk kesatuan umat manusia, hak persamaan antara wanita dan lelaki, keharmonian antara sains dan agama, pemansuhan semua jenis prasangka serta pendidikan universal.

 

Bersandarkan kepada prinsip-prinsip tersebut, komuniti Bahá'í giat melibatkan diri dalam wacana dan program bersama kerajaan, organisasi yang berpandangan sama serta masyarakat umum untuk menangani cabaran yang dihadapi oleh individu, keluarga, masyarakat dan negara kita. Di samping itu, komuniti Bahá'í juga turut menyertai badan antara agama, baik kerajaan mahupun bukan kerajaan, dan bersama-sama bekerjasama dengan rakan komuniti agama dalam usaha memupuk perpaduan dan keamanan dalam kalangan rakyat negara kita.

 

Kami mempelawa anda untuk bertemu dengan penganut Bahá'í supaya dapat belajar lebih lanjut lagi tentang Kepercayaan Bahá'í. Marilah kita berbicara mengenai cabaran yang kita hadapi dan oleh keluarga dan kejiranan, serta bekerjasama untuk menyumbang ke arah kebaikan komuniti kita.

 

Kami mengalu-alukan anda ke perhimpunan doa, kelompok belajar serta program pemerkasaan belia dan kanak-kanak. Tidak ada keperluan untuk menjadi ahli komuniti Bahá'í untuk menyertai aktiviti tersebut. Semua dijemput menyertainya.

 

 

Klik untuk muat turun dokumen:
Komuniti Bahá'í Malaysia

 

Komuniti-komuniti Bahá’í di Malaysia

© Hak Cipta Terpelihara 2016 Majlis Rohani Kaum Bahá'í Malaysia