Komuniti Bahá'í Malaysia

ENG | BM

Laman Web Rasmi Komuniti Bahá’í Malaysia

Tindakan Sosial

Individu terlibat di tengah-tengah Pembangunan

Penyertaan dalam Wacana-wacana Masyarakat

Kehidupan seorang Bahá'í dibaktikan kepada transformasi peribadi dan sosial - mewujudkan sebuah masyarakat global yang aman, yang menggalakkan kedua-dua kesejahteraan individu dan kolektif.

 

Oleh itu tindakan sosial dan menyumbang kepada wacana berkaitan dengan tindakan sosial merupakan komponen utama dalam kehidupan Baha'i. Tujuan usaha ini adalah untuk menangani keperluan rohani dan duniawi masyarakat, serta membina keupayaan individu untuk mengambil bahagian dalam mewujudkan dunia yang lebih baik.

 

Ini menggariskan kepercayaan asas Baha'i bahawa setiap orang, setiap komuniti dan setiap negara mempunyai peranan dalam membina masyarakat global yang aman dan makmur. Tujuannya adalah pemerkasaan dari akar umbi, dan bukan preskripsi penyelesaian dari atas ke bawah. Individu yang diletakkan di tengah-tengah proses pembangunan.

 

 

“Kemuliaan dan kecemerlangan individu terdiri dalam hal ini, bahawa dalam kalangan semua rakyat di bumi dia menjadi sumber bagi kebajikan sosial.

 

Adakah sebarang nikmat yang lebih besar yang dapat dibayangkan, bahawa seorang individu yang mencari dalam dirinya, mendapati bahawa demi pengesahan rahmat Tuhan beliau telah menjadi punca keamanan dan kesejahteraan, kebahagiaan dan kelebihan kepada lelaki rakan-rakannya?

 

Tidak, demi Tuhan yang esa, tiada kebahagiaan yang lebih besar, tiada kegembiran yang lebih sempurna ... ”

 

- Tulisan-tulisan Bahá‘í  -

Antara bidang utama yang kita sertai secara berterusan termasuk:

Kesamaan Hak Jantina

Pendidikan

Belia

Perpaduan

Sains, Agama dan Pembangunan

Mendasari komitmen orang Bahá'í kepada kerja mereka ialah kepercayaan bahawa niat suci bagi era sejarah manusia ini ialah pencapaian keamanan, keadilan, dan kemakmuran rohani dan material bagi semua. Bahá'u'lláh menasihati kita supaya sungguh-sungguh berprihatin dengan keperluan zaman yang kita hidup ini, lalu memusatkan pertimbangan kita pada tuntutan dan keperluannya.

 

Oleh itu, orang Bahá'í aktif menyertai pelbagai wacana masyarakat, berkongsi konsep yang diilhamkan oleh prinsip-prinsip Bahá'u'lláh serta pengalaman komuniti Baha'i dalam melaksanakan prinsip tersebut dalam pelbagai bidang pembangunan.

 

© Hak Cipta Terpelihara 2016 Majlis Rohani Kaum Bahá'í Malaysia